Označení:

ČSN 330050-604 (33 0050)

Datum vydání:

1.10.1994

Katalogové číslo:

16448

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 50(604):1987 s národními doplňky, které jsou v textu označené písmenem N. Je čtvrtou z pěti kapitol Mezinárodního elektrotechnického slovníku zabývajícího se výrobou, přenosem a rozvodem elektrické energie v souladu s níže uvedeným plánem: Kap. 601 "Všeobecně", kap. 602 "Výroba", kap. 603 "Plánování a řízení elektrizační soustavy", kap. 604 "Provoz", kap. 605 "Elektrické stanice". Norma obsahuje české a slovenské termíny, definice v češtině, anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, němčina, ruština. Česky a anglicky je definováno cca 182 hesel. ČSN 33 0050-604 byla vydána v říjnu 1994. Nahradila ČSN 34 5101 z 4.3.1971. ČSN 33 0050-604/Z1 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 604: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Provoz Tato norma je změnou Z1 k ČSN 33 0050-604:1994 a obsahuje některé další termíny a definice z problematiky kvality dodávky, poruch a koordinace izolace pro oblast přenosu a rozvodu elektrické energie. Norma má 14 stránek

Počet stran:

52

Mám zájem o normu ČSN 330050-604 (33 0050) 1.10.1994
Náhled normy: