Označení:

ČSN 330405 (33 0405)

Datum vydání:

1.2.1989

Katalogové číslo:

23343

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 6465-88. Norma platí pro navrhování venkovní elektrické izolace silových vedení a stanic s napětím od 1 kV do 750 kV v oblastech se znečištěným ovzduším. Nevztahuje se na drážní a trolejová vedení, svodiče přepětí, zkušební, lékařská, radiotechnická a jiná speciální zařízení, na podélnou izolaci vypínačů apod. Norma obsahuje klasifikaci prostředí podle stupně znečištění, a požadavky na navrhovaní izolace. V příloze č. 1 je návod pro měření stupně znečištění ovzduší zachycováním spadu do sedimentačních nádobek. ČSN 33 0405 byla schválena 1.2.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1990

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN 330405 (33 0405) 1.2.1989
Náhled normy: