Označení:

ČSN 330419-4 (33 0419)

Datum vydání:

1.6.2006

Katalogové číslo:

75767

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (635.00 CZK)
Anotace normy:

Tato technická norma je průvodce pro studium koordinace izolace, který předkládá mezinárodně uznávaná doporučení pro modelování elektrických systémů a pro implementaci deterministických a pravděpodobnostních metod upravených pro použití v numerických programech Předmětem je poskytnutí informace přehledem metod, modelů a příkladů, vhodných pro aplikace úloh specifikovaných v IEC 60071-2 a pro výběr izolačních hladin přístrojů nebo uspořádání podle definic v IEC 60071-1

Počet stran:

94

Mám zájem o normu ČSN 330419-4 (33 0419) 1.6.2006
Náhled normy: