Označení:

ČSN 331310-ed.2 (33 1310)

Datum vydání:

1.10.2009

Katalogové číslo:

83964

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma platí pro elektrické instalace nízkého napětí a elektrické spotřebiče, které mohou obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace (dále laici) a stanovuje požadavky na obsah průvodní technické dokumentace pro užívání těchto elektrických instalací a elektrických spotřebičů a základní opatření před jejich uvedením do užívání. Tato norma stanovuje základní bezpečnostní opatření pro elektrické instalace a elektrické spotřebiče, která musí být splněna při jejich užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace - laiky. Požadavky stanovené touto normou jsou minimální.

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN 331310-ed.2 (33 1310) 1.10.2009
Náhled normy: