Označení:

ČSN 332000-4-41-ed.2 (33 2000)

Datum vydání:

1.8.2007

Katalogové číslo:

78895

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma stanoví základní požadavky na ochranná opatření, která je nutno v elektrických instalacích o napětí do 1 000 V provést, aby byla zajištěna ochrana osob před úrazem elektrickým proudem. Je založena na EN 61140, která je základní normou bezpečnosti, jež se uplatňuje na ochranu osob a hospodářských zvířat. EN 61140 je určena k tomu, aby určila základní principy a požadavky, které jsou společné pro elektrické instalace a zařízení, nebo které jsou potřebné pro koordinaci těchto požadavků. Tato norma stanovuje podrobnější pravidla a požadavky na ochranu v elektrických instalacích, a to především v případě poruchy na elektrickém předmětu nebo připojovaném zařízení. Zabývá se také uplatněním a koordinací těchto požadavků ve vztahu k vnějším vlivům. Uvádí též pro určité případy požadavky na uplatnění doplňkové ochrany

Počet stran:

52

Mám zájem o normu ČSN 332000-4-41-ed.2 (33 2000) 1.8.2007
Náhled normy: