Označení:

ČSN 332000-4-42-ed.2 (33 2000)

Datum vydání:

1.2.2012

Katalogové číslo:

89952

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma platí pro elektrické instalace s ohledem na opatření na ochranu osob, užitkových zvířat a majetku před tepelnými účinky, hořením nebo degradací materiálů a rizikem popálení způsobeným elektrickým zařízením, plameny v případě nebezpečí požáru šířícího se od elektrické instalace do ostatních požárních úseků oddělených přepážkami, které jsou v blízkosti a narušením bezpečné funkce elektrického zařízení včetně bezpečnostních instalací

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN 332000-4-42-ed.2 (33 2000) 1.2.2012