Označení:

ČSN 332000-4-43-ed.2 (33 2000)

Datum vydání:

1.12.2010

Katalogové číslo:

86830

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma popisuje, jak jsou živé vodiče chráněny jedním nebo více přístroji zajišťujícími automatické odpojení od zdroje v případě přetížení a zkratu. Norma uvádí též výjimky, kdy tuto ochranu není třeba zajišťovat (v případě omezení nadproudu charakteristikami napájení, v případě, kdy by přerušení napájení bylo nebezpečné nebo kdyby se přerušením napájení mohlo zvýšit nebezpečí - např. u zabezpečovacích zařízení). Norma pokrývá též otázky koordinace nadproudové a zkratové ochrany (aby prvek jistící zařízení před nadproudem nemohl být poškozen proudem, který vznikne v případě zkratu)

Počet stran:

32

Mám zájem o normu ČSN 332000-4-43-ed.2 (33 2000) 1.12.2010
Náhled normy: