Označení:

ČSN 332000-4-45 (33 2000)

Datum vydání:

1.1.1996

Katalogové číslo:

18606

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (51.00 CZK)
Anotace normy:

V této normě jsou zpracovány všechny údaje z IEC 364-4-45:1984, které jsou shodné s HD 384.4.45 S1:1988. Obsahuje prakticky jedinou kapitolu, a to 45: Ochrana před podpětím: V čl. 451.2 uvádí: "Tam, kde pokles napětí nebo jeho přechodná ztráta a následující obnovení mohou způsobit nebezpečí pro osoby nebo majetek, musí se provést vhodná opatření. Obdobná opatření se musí provést rovněž tehdy, jestliže výpadkem napětí může být poškozena část instalace nebo spotřebič. Zařízení na ochranu před podpětím se nepožaduje, pokud nejsou ohrožení lidé a jestliže nebezpečí poškození instalace nebo spotřebičů představuje přijatelné riziko." Velmi stručná, dvoulistová norma. ČSN 33 2000-4-45 byla vydána v lednu 1996

Počet stran:

4

Mám zájem o normu ČSN 332000-4-45 (33 2000) 1.1.1996
Náhled normy: