Označení:

ČSN 332000-4-473 (33 2000)

Datum vydání:

1.2.1994

Katalogové číslo:

15294

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

V této normě jsou zpracovány údaje z IEC 364-4-473:1977. Norma platí pro jištění holých i izolovaných vodičů i kabelů v silnoproudém rozvodu do 1 kV. Všeobecné zásady platí i pro jištění vodičů a kabelů pro napětí vyšší než 1 kV. Pro elektrická zařízení, provedená podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována a provozována, platí ustanovení ČSN 33 2000:1983. Norma obsahuje pouze: Kapitolu 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti, a to: Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům. Velmi podrobně jsou stanoveny požadavky na tento druh ochrany. ČSN 33 2000-4-473 byla vydána v únoru 1994. Nahradila články 206 až 250 ČSN 34 1020 z 25.3.1970 a společně s ČSN 33 2000-5-523 a ČSN 33 2000-4-43 nahradila ČSN 34 1020 z 25.3.1970 v celém rozsahu

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN 332000-4-473 (33 2000) 1.2.1994
Náhled normy: