Označení:

ČSN 332000-4-482 (33 2000)

Datum vydání:

1.1.2000

Katalogové číslo:

55508

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma obsahuje harmonizační dokument HD 384.4.482 S1:1997 včetně opravy z července 1997. Jak je z názvu patrno, norma obsahuje pouze oddíl 482 z kapitoly 48. V tomto oddíle uvádí celkem 31 článků. Tento 482. oddíl normy konkrétně pokrývá, - výběr a provedení instalací v prostorách s nebezpečím vzniku požáru v důsledku nebezpečných vlastností zpracovávaných nebo skladovaných materiálů jakými jsou výroba, zpracování, skladování hořlavých materiálů včetně hromadění prachu, - výběr a provedení instalací v místech s převážně hořlavými hmotami ve stavebních konstrukcích, - výběr a provedení instalací v místech s ohrožením nenahraditelného zboží (připravuje se). Elektrické zařízení musí být zvoleno a namontováno tak, že jeho teplota za obvyklého provozu a předpokládaného oteplení v případě poruchy nemůže vyvolat požár, přičemž jsou brány v úvahu i vnější vlivy. ČSN 33 2000-4-482 byla vydána v lednu 2000

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN 332000-4-482 (33 2000) 1.1.2000
Náhled normy: