Označení:

ČSN 332000-5-54-ed.3 (33 2000)

Datum vydání:

1.4.2012

Katalogové číslo:

90331

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (469.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je určena pro zřizování uzemnění a pro ochranné vodiče včetně vodičů ochranného pospojování tak, aby elektrická instalace byla bezpečná. Norma je zaměřena na provedení uzemnění a pospojování v objektech a prostorech s elektrickými instalacemi. Doplňuje jednak požadavky ČSN 33 2000-4-41 z hlediska ochrany automatickým odpojením od zdroje a je také výchozím dokumentem pro pospojování prováděné z hlediska ochrany před elektromagnetickým rušením. V normě jsou uvedeny požadavky na ochranné vodiče a vodiče pro uzemnění (minimální průřezy a materiál). Nově norma zohledňuje též požadavky na uzemnění z hlediska ochrany před bleskem

Počet stran:

68

Mám zájem o normu ČSN 332000-5-54-ed.3 (33 2000) 1.4.2012
Náhled normy: