Označení:

ČSN 332000-5-551-ed.2 (33 2000)

Datum vydání:

1.9.2010

Katalogové číslo:

86557

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma stanoví požadavky na volbu a provedení zdrojových soustrojí nízkého a malého napětí určených pro trvalé nebo občasné napájení všech částí instalace. Kromě toho obsahuje požadavky na instalace s následujícími způsoby napájení: - napájení instalace, která není připojena k veřejné distribuční síti; - napájení instalace, které je alternativní k napájení z veřejné distribuční sítě; - napájení instalace paralelně s veřejnou distribuční sítí; - vhodné kombinace výše uvedených způsobů

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN 332000-5-551-ed.2 (33 2000) 1.9.2010
Náhled normy: