Označení:

ČSN 332040 (33 2040)

Datum vydání:

1.1.1993

Katalogové číslo:

28579

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Tato norma stanoví požadavky na úroveň intenzity elektromagnetického pole v okolí zařízení elektrizační soustavy. V kap. 3 (Technické požadavky) se určují přípustné intenzity elektrického pole, přípustná doba pobytu a pod. Stručná norma obsahuje konečně i požadavky na měření těchto polí s poznámkou, že ani vývoj přístrojů, ani jednotná metodika nejsou v ČR ukončeny. ČSN 33 2040 byla vydána v lednu 1993. Nahradila ČSN 34 2040 z 16.10.2.1979

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN 332040 (33 2040) 1.1.1993
Náhled normy: