Označení:

ČSN 332180 (33 2180)

Datum vydání:

27.4.1979

Katalogové číslo:

2603

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma platí pro připojování, upevňování a umísťování silových elektrických přístrojů a spotřebičů, včetně svítidel, všech napěťových kategorií, a to včetně přístrojů a spotřebičů silových částí zařízení sdělovacích, řídících a zvláštních. Všeobecně se požaduje, aby norma zajistila jak bezporuchový provoz, tak také vyloučila ohrožení bezpečnosti obsluhy a okolí. Lze tedy říci, že norma má bezpečnostně technický charakter. Obsahuje obecné požadavky na umístění a provoz, dále specifické požadavky na spínače do 1 000 V, na zásuvky a vidlice, spouštěče, odporníky, řídící přístroje, sdělovací přístroje a elektromechanické i elektrotepelné spotřebiče. ČSN 33 2180 byla schválena 27.4.1979 a nabyla účinnosti od 1.5.1980. Nahradila ČSN 34 1030 z roku 1962. "Změnou a)-1/1987" se s účinností od 1.3.1987 provádějí v normě rozsáhlé změny a opravy. Úvodní ustanovení se nahrazuje novým textem (v anotaci provedeno). Dále se zcela mění část Všeobecně a doplňuje část 2. Základní požadavky na elektrické přístroje a spotřebiče. Doplňují se ustanovení o elektrickém blokování a připojují 4 přílohy k této problematice

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN 332180 (33 2180) 27.4.1979
Náhled normy: