Označení:

ČSN 333051 (33 3051)

Datum vydání:

1.11.1992

Katalogové číslo:

32674

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR na základě jejich požadavku. Čl.2.1, 2.2, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.4.5, 3.5.1 až 3.5.4, 5.1.1, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.4, 6.1.1, 6.2.1 až 6.2.3, 6.3, 6.4.1, 7.1.1, 7.1.2, 8.1.1 až 8.1.3, 8.2.4, 8.2.5, 9.1.1, 9.2.1, 10.1.1, 10.2.2, 11.1.1, 11.2.1, 11.2.3, 13.1.6, 14.2 a 14.3 této normy jsou podle ustanovení téhož zákona závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce (ČÚBP) na základě jeho požadavku. Projekty rozpracované před datem účinnosti této normy se mohou dokončit podle původní ČSN 33 3051, avšak nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti této normy. stávající provozované zařízení se doporučuje uvést do souladu s revidovanou normou do 10 let od účinnosti této normy. Tato norma určuje požadavky na bezpečnou a spolehlivou ochranu jednotlivých prvků elektrizační soustavy proti poruchám a nenormálním provozním stavům. Tato norma platí pro navrhování ochran alternátorů, kompenzátorů, motorů a rozvodných zařízení zvn, vvn, vn. Normalizovány jsou: kap.3 "Požadavky na systémy ochran", kap. 4 "Selektivita ochran", kap. 5 "Zálohování ochran", kap. 6 "Ochrany alternátorů a synchronních kompenzátorů", kap. 7 "Ochrany elektromotorů", kap. 8 "Ochrany transformátorů a příslušenství", kap.9 "Ochrany venkovních a kabelových vedení", kap. 10 "Ochrany přípojnic, zapouzdřených rozvoden a skříňových rozváděčů, kap. 11 "Ochrany ostatních elektrických strojů a zařízení", kap. 12 "Systém ochrany při selhání vypínače", kap. 13 "Ostatní ochrany a automatiky", kap. 14 "Požadavky na přenosová zařízení ochran". Jak patrno z výše uvedeného zezávaznění, je norma jako celek závazná na základě požadavku některých ústředních úřadů a jen v určitých článcích, na základě požadavku ČÚBP. ČSN 33 3051 byla vydána v listopadu 1992. Nahradila ČSN 33 3051 z 13.1.1983, též ČSN 35 0250:1984 v plném rozsahu

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN 333051 (33 3051) 1.11.1992
Náhled normy: