Označení:

ČSN 333265 (33 3265)

Datum vydání:

11.4.1988

Katalogové číslo:

23381

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma stanoví zásadní požadavky na měření elektrických veličin v odbočkách a na přípojnicích rozvodného zařízení zvn, vvn a vn elektrických stanic a výroben pro kontrolu a řízení elektrických zařízení z příslušných dozoren. Poměrně stručná norma obsahuje zejména přehled měřených veličin (kapitola 2), požadavky na fázování (kapitola 3), na přístrojové transformátory pro měření (kapitola 4) a na měřicí obvody (kapitola 5). ČSN 33 3265 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1989. Nahradila částečně ČSN 38 1009 z 1.9.1971

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN 333265 (33 3265) 11.4.1988
Náhled normy: