Označení:

ČSN 333431-2-8 (33 3431)

Datum vydání:

1.10.2005

Katalogové číslo:

74053

Dostupná provedení:
Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) - Tištěné (635.00 CZK)
Anotace normy:

Tato technická zpráva popisuje elektromagnetické rušivé jevy krátkodobých poklesů a krátkých přerušení napětí prostřednictvím popisu jejich zdrojů, účinků, ochranných opatření, metod měření a výsledků statistic-kého měření. Krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí jsou diskutovány zejména jako jevy pozorované ve veřejných napájecích sítích, které mají účinek na elektrická zařízení odebírající energii z těchto napájecích sítí

Počet stran:

92

Mám zájem o normu ČSN 333431-2-8 (33 3431) 1.10.2005