Označení:

ČSN 334010 (33 4010)

Datum vydání:

13.12.1989

Katalogové číslo:

23387

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Norma stanoví zásady ochrany sdělovacích vedení a zařízení k nim připojených před účinky přepětí a nadproudu vzniklými na vnějších sdělovacích vedeních účinkem atmosférických výbojů. Spolu s ČSN 33 4000 stanoví opatření ke snížení poruchovosti sdělovacích vedení a zařízení způsobené účinky přepětí a nadproudu. (Zásady ochrany proti přepětí a nadproudu vzniklých na vnějších sdělovacích vedeních vlivem silových vedení a zařízení nn, vn, vvn, zvn a elektrické trakce stanoví ČSN 33 3300, ČSN 34 2030, ČSN 34 2031 a ČSN 34 2040.) Prakticky celá norma se zabývá ochrannými opatřeními, menší část prostředky ochrany. ČSN 33 4010 byla schválena 13.12.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 33 4010 z 24.12.1981

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN 334010 (33 4010) 13.12.1989
Náhled normy: