Označení:

ČSN 334640 (33 4640)

Datum vydání:

9.6.1981

Katalogové číslo:

23391

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Norma platí pro navrhování, projektování a rekonstrukce vysokofrekvenčních zařízení a stanoví technické požadavky na konstrukci, provedení, zkoušení a provoz přístrojů, z nichž je vytvořen vysokofrekvenční (vf) spoj po vedeních s napětím nad 1 000 V, a to z hlediska jejich technických vlastností a předpokladů pro navrhování vf spojů. Obsahují bezpečnostní ustanovení a směrnice pro navrhování. přejímací zkoušky, dodávku, montáž a uvádění do provozu těchto zařízení. V rozsáhlé technické normě jsou zmíněná bezpečnostní ustanovení shrnuta do 5 článků v kapitole 4. Jsou zaměřena na prevenci úrazu elektrickým proudem. ČSN 33 4640 byla schválena 9.6.1981 a nabyla účinnosti od 1.5.1982. Nahradila ČSN 38 2520 z 20.4.1966

Počet stran:

44

Mám zájem o normu ČSN 334640 (33 4640) 9.6.1981
Náhled normy: