Označení:

ČSN 461011-9 (46 1011)

Datum vydání:

11.4.1988

Katalogové číslo:

28961

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (56.10 CZK)
Anotace normy:

celkem 29 částí. Tato 9. část normy platí pro zkoušení obilovin. Všechny části 2 až 29 obsahují tuto větu: "Při zkoušení je nutno dodržet ustanovení ČSN 46 1011 část 1." Podstata zkoušek pro v nadpise uvedená stanovení lepku je popsána. Rovněž tak je popsán postup při provádění normalizovaných zkoušek. ČSN 46 1011 část 9 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1988. Nahradila čl. 82 až 84 ČSN 46 1011 z 21.12.1972

Počet stran:

4

Mám zájem o normu ČSN 461011-9 (46 1011) 11.4.1988