Označení:

ČSN 462520-21 (46 2520)

Datum vydání:

1.11.1997

Katalogové číslo:

26377

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (108.90 CZK)
Anotace normy:

Zkoušení chmele se skládá z těchto dalších částí: Část 2 Všeobecná ustanovení, Část 3 Stanovení vlhkosti, Část 4 Cizí příměsi, Část 5 Chmelové příměsi, Část 6 Rozplevení hlávek, Část 7 Poškození škodlivými činiteli, Část 8 Otluky, Část 9 Jemnost vřeténka, Část 10 Pecky, Část 11 Stanovení dusičnanů metodou iontové kapalinové chromatografie, Část 12 Stanovení chmelových silic a z toho farnezenu, Část 13 Stanovení konduktometrické hodnoty chmele metodou EBC, Část 14 Stanovení konduktometrické hodnoty chmele metodou MEBAK, Část 15 Stanovení konduktometrické hodnoty, Část 16 Stanovení chemických prvků ve chmelu, Část 17 Stanovení alfa a beta hořkých kyselin metodou HPLC, Část 18 Stanovení hořkých látek ve chmelu metodou EBC, Část 19 Stanovení těžkosti chmele, Část 20 Varná zkouška chmele, Část 21 Stanovení hořkých látek v lupulinu, Část 22 Stanovení síření chmele, Část 23 Stanovení tříslovin. Tato dvacícá první část normy stanoví určení obsahu hořkých látek v lupulinu. ČSN 46 2520-21 se skládá z těchto kapitol: 1 Předmět normy, 2 Termíny a definice, 3 Podstata zkoušky, 4 Přístroje a pomůcky, 5 Chemikálie, 6 Postup zkoušky, 7 Vyhodnocení výsledků a 8 Spolehlivost metody. Podstata zkoušky podle kapitoly 3: Extrakcí hořkých látek v diethyletheru a rozpuštěním ve studeném methanolu a n-hexanu se stanoví obsah veškerých (celkových) a měkkých pryskyřic. Obsah tvrdých pryskyřic se vypočítá jako rozdíl veškerých (celkových) a měkkých pryskyřic. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 46 2520-21 byla vydána v listopadu 1997. Nahradila článek 27 ČSN 46 2520 z 27.7.1965

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN 462520-21 (46 2520) 1.11.1997