Označení:

ČSN CEN ISO/TR 3834-6 (05 0331)

Datum vydání:

1.3.2008

Katalogové číslo:

80729

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

ISO/TR 3834-6 stanovuje návod k zavedení požadavků uváděných v ostatních částech ČSN EN ISO 3834 a slouží na pomoc výrobcům a uživatelům vybrat vhodnou část ČSN EN ISO 3834 odpovídající jejich potřebám. Norma ČSN EN ISO 3834 stanovuje vhodné požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů a skládá se z následujících částí: - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost - Část 2: Vyšší požadavky na jakost - Část 3: Standardní požadavky na jakost - Část 4: Základní požadavky na jakost - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4 Požadavky uvedené v normě se vztahují pouze k těm aspektům jakosti výrobků, které mohou být ovlivněny tavným svařováním, bez toho, aniž by byly přiřazeny k jakékoliv určité skupině výrobků. ČSN CEN ISO/TR 3834-6 je tedy návodem, jak prokázat schopnost výrobce vyrábět výrobky ve stanovené jakosti podle vhodné části ČSN EN ISO 3834. Použití ČSN EN ISO 3834 není závislé na vyráběných výrobcích. Zásady normy a mnoho jejich detailních požadavků je objasněno v ČSN CEN ISO/TR 3834-6. Jedním z cílů ČSN CEN ISO/TR 3834-6 je pomoci určit požadavky v oblasti svařování, aby to smluvní strany nebo zpracovatelé předpisů nemuseli provádět sami. Odkaz na příslušnou část ČSN EN ISO 3834 by měl dostačovat k prokázání schopností výrobce řídit svářečské činnosti u každého druhu práce, která se vykonává.

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN CEN ISO/TR 3834-6 (05 0331) 1.3.2008
Náhled normy: