Označení:

ČSN CLC/TS 50131-7 (33 4591)

Datum vydání:

1.4.2011

Katalogové číslo:

87986

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Tyto pokyny pro aplikace poskytují návod pro navrhování, montáž, provoz a údržbu poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (Intruder and Hold-up Alarm Systems - I&HAS). Účelem této technické specifikace je zajistit, aby systémy I&HAS splňovaly požadované funkční vlastnosti při minimálním množství planých poplachů

Počet stran:

48

Mám zájem o normu ČSN CLC/TS 50131-7 (33 4591) 1.4.2011
Náhled normy: