Označení:

ČSN CLC/TS 50134-7 (33 4594)

Datum vydání:

1.3.2006

Katalogové číslo:

74853

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Systém přivolání pomoci zajišťuje 24 hodinovou pohotovost pro aktivování poplachu, identifikaci, přenosu signálu, přijetí poplachu, obousměrnou hlasovou komunikaci a poskytnutí jistoty a pomoci lidem žijícím doma v uvažovaném ohrožení. Tato technická specifikace obsahuje doporučení poskytovatelům služeb (a jejich subdodavatelům) pro efektivní a účinnou řídicí politiku a postupy při instalaci, zkoušení, obsluze a údržbě systémů přivolání pomoci, včetně technického vybavení a organizování pomoci. je doporučením pro organizace poskytující služby přivolání pomoci s využitím placeného nebo dobrovolného personálu.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN CLC/TS 50134-7 (33 4594) 1.3.2006
Náhled normy: