Označení:

ČSN CLC/TS 50136-7 (33 4596)

Datum vydání:

1.11.2005

Katalogové číslo:

74037

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Technická specifikace obsahuje pokyny pro aplikace poplachových a přenosových systémů a zařízení, aby mohl být zajištěn jednotný výklad norem pro přenos poplachových signálů. Hlavním smyslem této technické specifikace je pomoci rozumět odborníkům zabývajícím se přenosem poplachových signálů těmto systémům. Tato technická specifikace má poskytnout vhodné pokyny pro poplachové přenosové systémy a indikační a ovládací zařízení spolu s požadavky týkajícími se jejich konkrétních aplikací. Pokyny jsou brány v úvahu v souvislosti s normami týkajících se příslušných aplikací. Definuje pokyny pro aplikace týkající se pravidel přenosu poplachových signálů k jednotlivým plaikacím

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN CLC/TS 50136-7 (33 4596) 1.11.2005