Označení:

ČSN CLC/TS 61496-3 (33 2206)

Datum vydání:

1.10.2009

Katalogové číslo:

84146

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (469.00 CZK)
Anotace normy:

Elektrické snímací ochranné zařízení (ESPE) se používá u strojních zařízení, u kterých může dojít k poranění osob. Zajišťuje ochranu uvedením stroje do bezpečného stavu předtím, než může být osoba vystavena nebezpečné situaci. Tato Část doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly v IEC 61496-1 tak, že předepisuje zvláštní požadavky pro návrh, konstrukci a zkoušení elektrického snímacího ochranného zařízení (ESPE) pro zajištění bezpečnosti strojního zařízení využívajícího aktivní optoelektronická ochranná zařízení, jejichž snímací funkce je založena na rozptylném odrazu (AOPDDR). Konkrétní kapitoly nebo články Části 1, které nejsou uvedeny v této Části 3, zůstávají v platnosti, pokud přicházejí v úvahu. Pokud je v této Části uvedeno "Doplňuje se", "Mění se" nebo "Nahrazuje se", má se příslušným způsobem upravit odpovídající text Části 1. Doplněné přílohy jsou označeny AA, BB atd. Každý typ stroje představuje vlastní konkrétní nebezpečí (rizika) a účelem této normy není doporučovat způsob použití ESPE pro každý konkrétní stroj. ESPE se má použít na základě dohody mezi dodavatelem zařízení, uživatelem stroje a orgánem dohledu. V této souvislosti je třeba vzít v úvahu příslušná mezinárodně platná doporučení, např. ISO/TR 12100.

Počet stran:

64

Mám zájem o normu ČSN CLC/TS 61496-3 (33 2206) 1.10.2009
Náhled normy: