Označení:

ČSN EN 1010-1+A1 (50 7020)

Datum vydání:

1.4.2011

Katalogové číslo:

88030

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

A1 Tento dokument platí pro tiskové stroje, tj. stroje pro tisk na papír a podobné materiály, včetně sítotiskových strojů; zařízení používaná pro přípravu tiskových postupů a další zařízení u tiskových strojů jsou také považována za tiskové stroje. Tato norma také zahrnuje strojní zařízení používaná pro manipulaci papíru, výrobků, tiskových forem a barev (před a po tisku) a strojní zařízení pro čištění tiskových forem a kontrolu kvality tisku (pomocná tisková strojní zařízení) a dále pak pro stroje na zpracování papíru, tj. stroje na opracovávání, zpracování nebo dokončování papíru, lepenky a podobných materiálů, které jsou opracovávány, zpracovávány a dokončovány podobným způsobem. Podobné materiály jsou například lepenka, vlnitá lepenka, fólie z plastu, hliníková fólie, plech a fotografický papír. Tento dokument se zabývá všemi společnými významnými nebezpečími, která jsou důležitá u tiskových strojů a strojů na zpracování papíru, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek předvídatelných výrobcem (viz kapitolu 4). Tento dokument neplatí pro tiskové stroje a stroje na zpracování papíru, které jsou vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN. Tento dokument neplatí pro podélné řezačky pásu papíru a příčné řezačky (archové řezačky) při zušlechťování papíru (příčné řezačky s odvíječi kotoučů) (viz EN 1034-1:2000, EN 1034-3:2000, EN 1034-5:2005); snášecí stroje pro kanceláře vybavené nakladači s rozhrnovacími kolečky; stroje na zpracování pošty; stroje používané pro plnění obalů (např. stroje na tvarování, plnění a uzavírání obalů) a stroje pro potiskování textilu

Počet stran:

56

Mám zájem o normu ČSN EN 1010-1+A1 (50 7020) 1.4.2011
Náhled normy: