Označení:

ČSN EN 1010-2+A1 (50 7020)

Datum vydání:

1.12.2010

Katalogové číslo:

87280

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2010-06-18. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto "!vypuštěný text"", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i aktuální informace o citovaných normativních dokumentech a předpisech a nové znění přílohy ZA a přílohy ZB. Tento dokument platí pro strojní zařízení pro předtiskovou přípravu (stroje a zařízení pro výrobu původní předlohy a tiskových forem): expoziční zařízení pro výrobu filmů a tiskových forem; zařízení pro vyvolávání filmů a tiskových forem; mycí stroje tiskových forem; ohýbací stroje tiskových forem; děrovací stroje filmu a tiskových forem; řezačky filmu a tiskových forem; stroje na výrobu hlubotiskových forem; skenery (snímače). Tiskové a lakovací stroje: nátiskové stroje; archové tiskové a lakovací stroje včetně digitálních tiskových strojů; kotoučové rotační tiskové a lakovací stroje včetně digitálních tiskových strojů; sítotiskové stroje. Pomocná zařízení: mycí zařízení válců a válečků; kontinuální sušicí zařízení; poprašovací zařízení; pomocná zařízení u barevníků a vlhčicích jednotek; automatická upínací zařízení tiskové formy; mycí zařízení tiskových forem, válců a stěrek; obraceče stohu; měřicí a ovládací zařízení. Tento dokument musí být používán spolu s normou EN 1010-1:2004+A1. Obě části společně identifikují všechna významná nebezpečí, která jsou relevantní pro tiskové a lakovací stroje včetně strojních zařízení pro předtiskovou přípravu a pomocných zařízení, pokud jsou používány tak, jak je určeno a za podmínek předvídatelných výrobcem (viz kapitolu 4). Specifické požadavky stanovené v normě EN 1010-2 mají přednost před příslušnými požadavky této normy. Tento dokument se nezabývá riziky vytvářenými hlukem vyzařovaným od strojů. Tyto otázky jsou v podstatě zahrnuty v normě EN 1010-1:2004+A1. Tento dokument neplatí pro vysokotlaká čisticí zařízení a sítotiskové stroje pro textilní materiály. Tento dokument neplatí pro tiskové a lakovací stroje včetně strojních zařízení pro předtiskovou přípravu, které jsou vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN

Počet stran:

60

Mám zájem o normu ČSN EN 1010-2+A1 (50 7020) 1.12.2010
Náhled normy: