Označení:

ČSN EN 1010-3+A1 (50 7020)

Datum vydání:

1.4.2010

Katalogové číslo:

85341

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-09-15. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto "!vypuštěný text"", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i aktuální informace o citovaných normativních dokumentech a předpisech a nové znění přílohy ZA a přílohy ZB. Změnou A1 byla provedena aktualizace mezinárodních a evropských norem. Tato evropská norma platí pro řezačky používané při zpracování papíru, např. stolové řezačky, formátové řezačky, registrové řezačky, ořezávací stroje, kotoučové řezačky, stroje na zaoblování rohů, stroje na vysekávání etiket. Tato evropská norma musí být používána spolu s EN 1010-1:2004+A1. Obě části společně identifikují všechna významná nebezpečí, která jsou relevantní pro řezačky, pokud jsou používány, jak je určeno a za podmínek předpokládaných výrobcem. Specifické požadavky stanovené touto evropskou normou mají přednost před příslušnými požadavky EN 1010-1:2004+A1. Tento dokument neplatí pro řezačky, které byly vyrobeny před datem vydání této evropské normy CEN. Tento dokument neplatí pro navíjecí podélné řezačky nebo příčné řezačky (viz EN 1034-1, EN 1034-3, EN 1034-5)

Počet stran:

32

Mám zájem o normu ČSN EN 1010-3+A1 (50 7020) 1.4.2010
Náhled normy: