Označení:

ČSN EN 1011-1 (05 2210)

Datum vydání:

1.8.2009

Katalogové číslo:

83984

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma uvádí všeobecná doporučení pro obloukové svařování kovových materiálů, a to pro všechny typy výrobků (např. odlitky, vývalky, vytlačované profily, výkovky). Tato evropská norma je vydávána ve více částech proto, aby mohla zahrnovat různé druhy svařitelných kovových materiálů a specifické svařovací procesy. ČSN EN 1011 sestává z následujících částí, pod všeobecným názvem "Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů": Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku Část 5: Svařování plátovaných ocelí Část 6: Laserové svařování Část 7: Elektronové svařování Část 8: Svařování litin Tato část ČSN EN 1011 se týká výroby a řízení obloukového svařování kovových materiálů a je vhodná pro všechny druhy výroby. Svařovací postupy a metody uvedené v normě ČSN EN 1011-1 nemusí být vždy použitelné pro všechny materiály. Pro specifické materiály jsou uvedeny dodatečné informace v odpovídajících částech normy. Pokyny pro specifické materiály obsahují části 2, 3, 4, 5 a 8. Části 6 a 7 se vztahují na laserové a elektronové svařování a každá pokrývá řadu materiálů.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 1011-1 (05 2210) 1.8.2009
Náhled normy: