Označení:

ČSN EN 1011-2 (05 2210)

Datum vydání:

1.4.2002

Katalogové číslo:

63898

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Norma poskytuje všeobecná doporučení pro vyhovující výrobu a kontrolu svarů feritických ocelí. Doporučení se týkají ručního, polomechanizovaného, mechanizovaného a automatického obloukového svařování. Norma uvádí rovněž podrobnosti týkající se případných škodlivých jevů, které se mohou vyskytovat při svařování, spolu s doporučením metod, kterými je lze eliminovat. Detailněji je zmiňováno je vodíkové (studené), krystalizační a lame-lární praskání a problematika houževnatosti a tvrdosti tepelně ovlivněné oblasti. Značná pozornost je věnová-na stanovení teploty předehřevu. Norma je všeobecně použitelná pro všechny feritické oceli, s výjimkou feritických korozivzdorných ocelí a je vhodná bez ohledu na způsob výroby

Počet stran:

56

Mám zájem o normu ČSN EN 1011-2 (05 2210) 1.4.2002
Náhled normy: