Označení:

ČSN EN 1011-3 (05 2210)

Datum vydání:

1.4.2002

Katalogové číslo:

63057

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN 1011-4 se týká svařování korozivzdorných ocelí a uvádí všeobecná doporučení pro tavné svařování těchto ocelí, vlastní provádění svářečských prací a jejich kontrolu. Navazuje na normu ČSN EN 1011-1, ve které jsou uvedena obecná doporučení pro obloukové svařování a obsahuje dodatečné podrobnosti o tavném svařování korozivzdorných ocelí. V normě jsou uvedeny možné škodlivé jevy, s nimiž je možno se při svařování těchto ocelí setkat a metody doporučené pro jejich odstranění. Všeobecně platí pro všechny korozivzdorné oceli bez ohledu na způsob jejich výroby. V přílohách A až D jsou bližší podrobnosti týkající se austenitických, austeniticko-feritických, feritických a martenzitických ocelí.

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN EN 1011-3 (05 2210) 1.4.2002
Náhled normy: