Označení:

ČSN EN 1011-4 (05 2210)

Datum vydání:

1.8.2002

Katalogové číslo:

63058

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN 1011-4 se týká svařování hliníku a jeho slitin (dále jen hliníku) a uvádí všeobecná doporučení pro tavné svařování hliníku, to je pro správné zacházení s hliníkem, provádění svářečských prací a jejich kontrolu. Norma uvádí hlavní faktory ovlivňující svařování hliníku, jako jsou základní materiál, svařovací a pomocné materiály, konstrukce, postup svařování, svařovací zařízení, příprava svarových spojů, atd. Navazuje na normu ČSN EN 1011-1, ve které jsou uvedena obecná doporučení pro obloukové svařování a obsahuje dodatečné podrobnosti o tavném svařování hliníku. V normě jsou uvedeny možné škodlivé jevy, s nimiž je možno se při svařování hliníku setkat a rady a metody doporučené pro jejich zabránění. Všeobecně platí pro všechny hliníkové materiály bez ohledu na způsob jejich výroby. V příloze A jsou bližší informace týkající se škodlivých účinků, v příloze B informace pro správnou volbu svařovacích materiálů.

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 1011-4 (05 2210) 1.8.2002
Náhled normy: