Označení:

ČSN EN 1011-5 (05 2210)

Datum vydání:

1.3.2004

Katalogové číslo:

69977

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

V normě ČSN EN 1011-5 se uvádí všeobecná doporučení pro svařování plátovaných ocelí odpovídajícími metodami obloukového svařování a pro elektrostruskové plátování páskovou elektrodou. Normu je všeobecně možno použít na všechny plátované oceli a je ji možno vhodným způsobem využít bez ohledu na příslušný druh výroby, i když výrobková norma může uvádět další požadavky. V této normě není zahrnuto plátování neželeznými kovy, jako jsou titan, tantal, zirkon a jejich slitiny. Norma zahrnuje svařování plátovacích návarů jakož i svařování přechodové oblasti(í), pokud existuje(í), mezi základním materiálem a plátováním. Přechodové oblasti jsou tvořeny kombinací nelegovaného základního materiálu na bázi železa s vysokolegovanými korozivzdornými ocelemi, niklovými slitinami nebo jinými neželeznými kovy. Norma neobsahuje mechanické nebo fyzikální provedení spojů. Neuvádí zkušební metody a stupně přípustnosti, protože ty jsou závislé na provozních podmínkách ve výrobě. Tyto podrobnosti mají být získány z konstrukční specifikace. Korozní odolnost plátování závisí na více faktorech a není součástí této normy. Norma je doplněna Národní informativní přílohou, která obsahuje Slovník použitých termínů.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 1011-5 (05 2210) 1.3.2004
Náhled normy: