Označení:

ČSN EN 1011-6 (05 2210)

Datum vydání:

1.9.2006

Katalogové číslo:

76636

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma je všeobecnou směrnicí pro laserové svařování a příbuzné procesy zpracování všech forem výrobků z kovových materiálů (např. odlitky, tvářené a protlačované výrobky, výkovky). Norma uvádí možné škodlivé jevy, které mohou nastat a doporučuje způsoby, jak se jim vyhnout. Všeobecně je vhodná pro laserové procesy zpracování kovových materiálů a také, v omezeném rozsahu, pro nekovové materiály. Je vhodná pro tyto materiály bez ohledu na způsob jejich výroby, ačkoliv výrobková norma, konstrukční norma nebo konstrukční specifikace mohou obsahovat dodatečné požadavky. Norma neobsahuje dovolená výpočtová namáhání ve svarech, způsoby zkoušení a stupně jakosti, protože jsou závislé na podmínkách výroby. Tyto podrobnosti by měly být získány z odpovídající výrobkové normy nebo po dohodě smluvních stran. V přílohách normy jsou uvedeny doplňující údaje o laserovém zařízení, vlastnostech laserového svazku, svařitelnosti kovových materiálů, příčinách a prevenci vad svarů, řízení a sledování svazku a o laserových procesech zpracování.

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN EN 1011-6 (05 2210) 1.9.2006
Náhled normy: