Označení:

ČSN EN 1034-13+A1 (50 7010)

Datum vydání:

1.6.2010

Katalogové číslo:

85801

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-11-17. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto "!vypuštěný text"", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB. Tato evropská norma platí pro stroje na odstraňování drátu z balíků a svazků balíků a musí být používána spolu s EN 1034-1:2000+A1:2010. Norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a nebezpečnými událostmi, které jsou relevantní pro stroje na odstraňování drátu z balíků a svazků balíků, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek, které jsou rozumně předvídány výrobcem, jako je nesprávné používání (viz kapitolu 4). Tato evropská norma neplatí pro ruční přenosná zařízení. Tato evropská norma neplatí pro stroje na odstraňování drátu z balíků a svazků balíků vyrobené před datem vydání tohoto dokumentu CEN

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 1034-13+A1 (50 7010) 1.6.2010
Náhled normy: