Označení:

ČSN EN 1034-14+A1 (50 7010)

Datum vydání:

1.6.2010

Katalogové číslo:

85802

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-11-17. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto "!vypuštěný text"", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB. Tato evropská norma platí pro podélné řezačky nekonečného kotoučového papíru používané při výrobě papíru a musí být používána spolu s EN 1034-1:2000+A1:2010. Norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a nebezpečnými událostmi, které jsou relevantní pro podélné řezačky nekonečného kotoučového papíru, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek, které jsou rozumně předvídány výrobcem, jako je nesprávné používání (viz kapitolu 4). Tato evropská norma platí pouze pro podélné řezačky nekonečného kotoučového papíru s pohyblivým nožem a následujících konstrukcí: stroje se svisle se pohybujícím nožem, který je přitlačován shora na kotouč, obvykle přímo až k dutince tak, že vrstvy navinutého papíru jsou oddělovány jedna po druhé a odpadávají; stroje s poháněným a pohyblivým kotoučovým nožem, který řeže postupně navinuté vrstvy kotouče ve vodorovném směru, obvykle začínající nahoře a pokračující k dutince, přičemž řezané vrstvy navinutého papíru odpadávají jedna po druhé. Tato evropská norma také platí pro integrované dopravní pásy a integrované otočné plošiny. Tato evropská norma také zahrnuje zabezpečení ochranným zábradlím na rozhraní podélné řezačky nekonečného kotoučového papíru a rozvlákňovače, který je zavážen integrovaným dopravním pásem podélné řezačky nekonečného kotoučového papíru. Rozvlákňovači se zabývá EN 1034-4. Tato evropská norma neplatí pro podélné řezačky nekonečného kotoučového papíru vyrobené před datem vydání této EN

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 1034-14+A1 (50 7010) 1.6.2010
Náhled normy: