Označení:

ČSN EN 1034-2+A1 (50 7010)

Datum vydání:

1.6.2010

Katalogové číslo:

85795

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-11-17. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto "!vypuštěný text"", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB. Tato evropská norma platí pro odkorňovací bubny skládající se z bubnu, pohonu, prvků pro přenos síly, podpěrných kol a ovládacích systémů předpokládaných pro používání v odkorňovacích zařízení při výrobě papíru a musí být používána spolu s EN 1034-1:2000+A1:2010. Norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi vyskytujícími se u odkorňovacích bubnů tehdy, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek předvídatelných výrobcem (viz kapitolu 4). Tato norma neplatí pro odkorňovací zařízení používaná na pilách (pilařských závodech) nebo pro dopravní systémy kulatiny a kůry. Tato evropská norma neplatí pro odkorňovací bubny vyrobené před datem vydání této evropské normy CEN

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 1034-2+A1 (50 7010) 1.6.2010
Náhled normy: