Označení:

ČSN EN 1034-4+A1 (50 7010)

Datum vydání:

1.6.2010

Katalogové číslo:

85797

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-11-17. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto "!vypuštěný text"", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB. Tato evropská norma platí pro rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení určené pro používaní při výrobě papíru a musí být používána spolu s EN 1034-1:2000+A1:2010. Norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a nebezpečnými událostmi, které jsou relevantní pro rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek, které jsou předvídány výrobcem (viz kapitolu 4). Tato evropská norma neplatí pro rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení, které byly vyrobené před datem vydání této normy

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN EN 1034-4+A1 (50 7010) 1.6.2010
Náhled normy: