Označení:

ČSN EN 1034-5+A1 (50 7010)

Datum vydání:

1.6.2010

Katalogové číslo:

85798

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-11-17. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto "!vypuštěný text"", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB. Tato evropská norma platí pro archové řezačky včetně odvíjecích jednotek, stohovače archů, pohonu a ovládacích jednotek předpokládaných pro používání při výrobě papíru a musí být používána spolu s EN 1034-1:2000+A1:2010. Zařízení na odsávání papírového prachu a okrajového ořezu nejsou zahrnuta v této normě. Norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi vyskytujícími se u archových řezaček tehdy, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek předvídatelných výrobcem (viz kapitolu 4). Tato norma neplatí pro archové řezačky na zvlněnou lepenku (viz 1010-5), archové řezačky na fólii (viz EN 1010-1), archové řezačky s archovými nakladači (viz 1010-1), řezačky papíru (viz EN 1010-3). Tato evropská norma neplatí pro archové řezačky vyrobené před datem vydání tohoto dokumentu CEN

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN 1034-5+A1 (50 7010) 1.6.2010
Náhled normy: