Označení:

ČSN EN 1034-7+A1 (50 7010)

Datum vydání:

1.6.2010

Katalogové číslo:

85800

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-11-17. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto "!vypuštěný text"", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB. Tato evropská norma platí pro nádrže používané při výrobě papíru a musí být používána spolu s EN 1034-1:2000+A1:2010. Norma se zabývá významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a nebezpečnými událostmi, které jsou relevantní k nádržím, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek, které jsou předvídány výrobcem (viz kapitolu 4). Tato evropská norma neplatí pro nádrže na chemikálie, skladovací nádrže na škrob a jiné přísady používané při výrobě papíru nebo nádrže nebo nádoby na odpadní vodu, vznikající při procesu výroby papíru. Tato evropská norma neplatí pro nádrže vyrobené před datem vydání této evropské normy

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 1034-7+A1 (50 7010) 1.6.2010
Náhled normy: