Označení:

ČSN EN 12149 (50 0498)

Datum vydání:

1.3.1999

Katalogové číslo:

54960

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma popisuje tři metody zkoušek týkající se: - zkouška A: migrace těžkých kovů a některých dalších prvků (antimonu, arsenu, barya, kadmia, chromu, rtuti, olova a selenu); - zkouška B: stanovení monomeru vinylchloridu; - zkouška C: stanovení uvolnitelného formaldehydu. Tato evropská norma platí pro všechny tapety v rolích

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 12149 (50 0498) 1.3.1999