Označení:

ČSN EN 1230-2 (50 0483)

Datum vydání:

1.6.2010

Katalogové číslo:

86025

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Zkouška cizorodé příchuti platí pro vyhodnocení toho, zda zkoušený materiál může způsobit změnu v chuti (vůni a chuti) poživatiny, která má být s tímto materiálem v kontaktu. Zkouška slouží pro vyhodnocení možné cizorodé příchuti přenášené z papíru a lepenky určené pro balení poživatin nebo jinak přicházející do styku s poživatinami. Podle výsledků se mohou činit závěry o vhodnosti zkoušeného materiálu pro balení poživatin. Tato evropská norma stanovuje, zda vzorek papíru nebo lepenky obsahuje látky, které se mohou přenést vzdušným prostorem na zkušební látku a ovlivnit její chuť. Je použitelná pro všechny druhy papíru a lepenky, včetně natíraného a potištěného materiálu, určené pro styk s poživatinami. Není použitelná pro stanovení preferencí spotřebitele

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 1230-2 (50 0483) 1.6.2010
Náhled normy: