Označení:

ČSN EN 12814-1 (05 6820)

Datum vydání:

1.11.2001

Katalogové číslo:

62351

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma stanoví postup provádění ohybové zkoušky; stanoví rozměry a způsob odběru a zhotovení zkušebních těles, včetně stanovení podmínek provádění zkoušky. Zkouška se používá pro zkoušení svarů dílů desek a trubek svařovaných na tupo, vyrobených z termoplastů, plněných nebo neplněných, bez ohledu na použitý svařovací postup. Zkoušku nelze použít na zkoušení materiálu s tloušťkou stěny větší než 3 mm.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 12814-1 (05 6820) 1.11.2001
Náhled normy: