Označení:

ČSN EN 12814-4 (05 6820)

Datum vydání:

1.5.2003

Katalogové číslo:

66990

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma stanovuje rozměry, metody vzorkování, přípravu zkušebních vzorků a podmínky pro odlupovací zkoušku prováděnou kolmo ke svarovému spoji, kterou se stanovuje odolnost proti odloupnutí a chování při vzniku vady na svarovém spoji. Za účelem posouzení vlastností svařovaných konstrukcí zhotovených z termoplastů lze odlupovací zkoušku použít ve spojení s jinými zkouškami (např. zkouškou dlouhodobého namáhání v tahu, makroskopickou zkouškou atp.). Odlupovací zkoušku je možno použít u konstrukcí z termoplastů s přeplátovanými svarovými spoji, bez ohledu na použitou metodu svařování.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 12814-4 (05 6820) 1.5.2003
Náhled normy: