Označení:

ČSN EN 12814-8 (05 6820)

Datum vydání:

1.5.2003

Katalogové číslo:

66991

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

V této evropské normě jsou stanoveny požadavky na zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů. Volba vhodné zkušební metody se provádí v souladu s konkrétním typem a zamýšleným použitím svařovaného výrobku. Výsledky zkoušek závisí na podmínkách přípravy zkušebního tělesa a na podmínkách zkoušky. Pouze pokud mohou být zkušební podmínky vztaženy k provozním podmínkám, mohou být tyto výsledky aplikovány na chování výrobku nebo použity pro návrh nějaké konstrukce.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 12814-8 (05 6820) 1.5.2003
Náhled normy: