Označení:

ČSN EN 13100-2 (05 6830)

Datum vydání:

1.9.2005

Katalogové číslo:

74021

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma specifikuje základní rentgenové metody, které zaručují ekonomické dosažení opakovatelných výsledků. Platí pro zkoušení rentgenovým zářením spojů materiálů z plastů provedené horkým tělesem, svařováním elektrosvarovkou, extruzí nebo horkým plynem. Platí pro svary jednotlivých potrubních stěn a desek s rozsahem tlouštěk stěny od 5 mm do 100 mm. Platí pouze pro potrubí, která obsahují v okamžiku zkoušení rentgenovým zářením vzduch nebo jiné plyny. V této normě není specifikována úroveň přijatelnosti indikací.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 13100-2 (05 6830) 1.9.2005
Náhled normy: