Označení:

ČSN EN 13100-3 (05 6830)

Datum vydání:

1.9.2005

Katalogové číslo:

74020

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma specifikuje metody pro manuální ultrazvukové zkoušení spojů materiálů z plastů zhotovených horkým tělesem, svařováním elektrotvarovkou, extruzí nebo horkým plynem. Platí pro svary jednotlivých potrubních stěn a desek. Platí pro tloušťky stěn od 10 mm do 100 mm. V této normě není specifikována úroveň přijatelnosti indikací

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 13100-3 (05 6830) 1.9.2005
Náhled normy: