Označení:

ČSN EN 1326 (05 2125)

Datum vydání:

1.6.1998

Katalogové číslo:

51026

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky na konstrukci malých souprav pro tvrdé a měkké pájení a svařování pro neprofesionální použití. Tato norma platí pro soupravy, jejichž části a příslušenství jsou kompletně smontovány u výrobce a používají zkapalněný plyn nebo směs plynů jako hořlavý plyn a stlačený vzduch, kyslík nebo vzducho-kyslíkovou směs pro spalování. Používané plyny jsou dodávány ve vratných (znovu naplnitelných) nádobách s vodním obsahem max. 5 l nebo v nevratných nádobách s maximálním vodním obsahem 1 l. Norma neplatí pro: - soupravy používající acetylén nebo vodík jako hořlavý plyn; - soupravy používající hořáky s přisáváným vzduchem; - soupravy pracující s kyslíkovým generátorem; - soupravy pracující na základě elektrolýzy

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 1326 (05 2125) 1.6.1998
Náhled normy: