Označení:

ČSN EN 1327 (05 4227)

Datum vydání:

1.2.1998

Katalogové číslo:

50192

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma je českou verzí evropské normy EN 1327:1996. Evropská norma EN 1327:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví požadavky a příslušné metody měření a zkoušení dvou druhů termoplastových hadic s nejvyšším pracovním tlakem 1 MPa a 2 MPa, používaných pro ohebné přívody plynu v těchto specifických oborech použití: - malé soupravy podle (ČSN) EN 1326, - hořáky s přisáváním vzduchu pro svařování a příbuzné procesy, - miniaturní svařování, jako jsou klenotnické a zubolékařské práce, s výjimkou používání acetylénu, - obloukové svařování v ochranné plynové atmosféře. Tato norma se nevztahuje na hadice pro zkapalněné zemní plyny (LPG) v kapalném skupenství a acetylén. Vhodnost hadice pro použití vodíku musí být konzultována s výrobcem. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Materiály, kapitolu 4 - Rozměry, mezní úchylky a barvy, kapitolu 5 - Fyzikální vlastnosti duše a obalu, kapitolu 6 - Požadavky na chování za provozních podmínek, kapitolu 7 - Barevné označení a značení a normativní Přílohu A, B a C. Požadavky na barevné značení hadic je přesně specifikováno v tabulkách 1 a 2. ČSN EN 1327 (05 4227) byla vydána v únoru 1998

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN 1327 (05 4227) 1.2.1998
Náhled normy: